Projekty vodních staveb
- úpravy toků, malé vodní nádrže, rybníky, revitalizace, tůně
Prostředí gis propojené s excelovými tabulkami - vhodné pro evidenci a správu majetku